Wszystkie informacje i materiały na stronie należą do właścicieli hodowli JUGR* oraz nie mogą być używane, publikowane, powielane czy udostępniane bez zgody właściciela.

Przypominamy, że korzystanie z materiałów cyfrowych należących do kogoś innego bez jego wyraźnej zgody jest kradzieżą, działaniem ściganym z urzędu.