Standardy oficjalnej hodowli PZF FIFe / Official breeder standards


Hodowla JUGR*PL należy do Polskiej Federacji Felinologicznej oraz spełnia założenia legalnej hodowli, która dba o swoje koty i z dumą mówi o swojej przynależności do największych legalnych organizacji hodowców kotów rasowych.

Standardy i przepisy dotyczące hodowli kotów rasowych w Polsce są ustalane przez Polski Związek Felinologiczny (PZF) oraz Międzynarodową Federację Felinologiczną (FIFe), która jest międzynarodową organizacją zajmującą się hodowlą kotów rasowych. Oto kilka głównych standardów i przepisów, których hodowcy kotów rasowych powinni przestrzegać:

  1. Rejestracja hodowli: Hodowca kotów rasowych powinien być zarejestrowany w Polskim Związku Felinologicznym (PZF) lub innym uznawanym stowarzyszeniu felinologicznym. Rejestracja zapewnia pewność, że hodowca działa zgodnie z ustalonymi standardami i przepisami.
  2. Opieka nad kotami: Hodowca ma obowiązek zapewnić kotom rasowym odpowiednią opiekę i warunki życia. Koty powinny być utrzymywane w czystym i higienicznym otoczeniu, z dostępem do świeżej wody i odpowiedniego pożywienia. Hodowla powinna zapewnić kotom przestrzeń do ruchu, zabawy i odpowiednią socjalizację.
  3. Zdrowie i opieka weterynaryjna: Hodowca jest odpowiedzialny za regularną opiekę weterynaryjną kotów. Koty powinny być szczepione zgodnie z wymaganiami i rutynowo badane pod kątem zdrowia. Hodowca powinien również monitorować stan zdrowia reproduktorów i przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się chorób genetycznych lub dziedzicznych.
  4. Kontrola rozrodu: Hodowca kotów rasowych powinien przestrzegać zasad kontrolowanego rozrodu i unikać nadmiernego rozmnażania. Zwykle istnieją limity dotyczące ilości miotów, jakie może mieć jedna kotka rasowa w ciągu roku.
  5. Selekcja rasowa: Hodowca powinien prowadzić selekcję rasową, aby zachować cechy charakterystyczne dla danej rasy i dążyć do jej doskonalenia. Hodowcy powinni działać zgodnie z wzorcami rasy ustalonymi przez Międzynarodową Federację Felinologiczną (FIFe) i podążać za jej wytycznymi dotyczącymi standardów rasowych.

Z uwagi na niezwykle wrażliwą kwestię dbałości o dobrostan zwierząt, ważne jest, aby hodowcy przestrzegali wytycznych i regulacji ustalonych przez odpowiednie organizacje felinologiczne, takie jak Polski Związek Felinologiczny (PZF) i Międzynarodową Federację Felinologiczną (FIFe). Dzikie hodowle, nastawione wyłącznie na zysk, bez zewnętrznej kontroli, narażają zwierzęta na niebezpieczeństwo, często hodując zwierzęta schorowane i cierpiące.

Udostępnij z miłością!