Opieka weterynaryjna 24h / 24hVet care


Jako prawdopodobnie jedna z niewielu hodowla JUGR* może poszczycić się kotami w świetnej formie dzięki bezustannej opiece weterynaryjnej.

Właścicielka hodowli, Julia Laszczowska jest jednocześnie lekarzem weterynarii i współwłaścicielką lecznicy dla zwierząt Zwierzak, która znajduje się w Głogowie.

Hodowla kotów Bengalskich wspierana przez doświadczonego i wykwalifikowanego lekarza weterynarii to klucz do zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej i dobrostanu tych pięknych stworzeń.

Właścicielka hodowli, będąc lekarzem weterynarii, ma unikalną wiedzę i umiejętności, które przekładają się na doskonałą opiekę nad swoimi kotami. Głęboka znajomość rasy Bengal połączona z wiedzą medyczną pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów zdrowotnych, a także na podejmowanie odpowiednich środków zapobiegawczych.

Dzięki takiemu podejściu, hodowla kotów JUGR* może cieszyć się wysoką jakością hodowanych osobników, silnymi liniami genetycznymi i dobrą kondycją fizyczną. Przyszłym właścicielom naszych kociaków dajemy pewność, że ich koty są na starcie zdrowe, szczęśliwe i gotowe na długie, pełne energii życie.


As probably one of the few, JUGR* catteries can pride themselves on having cats in excellent condition thanks to continuous veterinary care.

The owner of the cattery, Julia Laszczowska, is not only a veterinarian but also a co-owner of the Zwierzak Animal Clinic located in Głogów, Poland.

A Bengal cat breeding supported by an experienced and qualified veterinarian is key to ensuring high-quality healthcare and well-being for these beautiful creatures.

Being a veterinarian, the owner of the cattery possesses unique knowledge and skills that translate into excellent care for her cats. Deep understanding of the Bengal breed, combined with medical expertise, allows for early detection of potential health issues and taking appropriate preventive measures.

Thanks to this approach, the JUGR* cat breeding can enjoy high-quality specimens, strong genetic lines, and good physical condition. We provide future owners of our kittens with the assurance that their cats are healthy, happy, and ready for a long and energetic life.

Udostępnij z miłością!