Kim jesteśmy / Who are we


Hodowla JUGR* jest oficjalnie zarejestrowaną hodowlą kotów Bengalskich działającą od kilku lat w Polsce.

Od pierwszej chwili kiedy spotkaliśmy na swojej drodze naszą pierwszą kotkę, Yumi, wiedzieliśmy, że koty Bengalskie to rasa, której chcemy oddać nasze serca. Koty Bengalskie to połączenie dzikiego uroku i cech domowych kotów, wyróżniają się swoim charakterystycznym wyglądem i temperamentem. Doceniamy piękno tych zwierząt i wyjątkowe wzory na futrze.

W naszej hodowli skupiamy się na selekcji odpowiednich cech, aby zapewnić wysoką jakość rasową. Chcemy zapewnić naszym klientom zdrowe i dobrze socjalizowane kocięta Bengalskie.

Jeśli jesteś zainteresowany/a posiadaniem kota tej rasy, zapraszamy do zapoznania się z naszą hodowlą kotów Bengalskich, lub zachęcamy do bezpośredniego kontaktu

Grzegorz & Julia


JUGR* is an officially registered Bengal cat breeding cattery operating in Poland for several years.

From the very moment we crossed paths with our first cat, Yumi, we knew that Bengal cats were the breed to whom we wanted to dedicate our hearts. Bengal cats are a combination of wild charm and domestic cat characteristics, distinguished by their distinctive appearance and temperament. We appreciate the beauty of these animals and their unique fur patterns.

In our cattery, we focus on selecting the appropriate traits to ensure high breed quality. We aim to provide our clients with healthy and well-socialized Bengal kittens.

If you are interested in owning a cat of this breed, we invite you to get acquainted with our Bengal cat breeding cattery or encourage you to contact us directly.

Julia Słowek-Laszczowska & Grzegorz Laszczowski

Udostępnij z miłością!